Daniel Murach

Ubezpieczenia

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycja

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

OWU to zbiór Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, gdzie zapisane jest...

OWU to zbiór Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, gdzie zapisane jest...

OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) są zawsze dołączane do umowy ubezpieczenia. Są to podstawowe definicje objaśniające pojęcia zawarte w umowie ubezpieczenia. To również przedmiot i zakres ubezpieczenia, ograniczenia odpowiedzialności towarzystwa, okres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia (świadczenia), składka ubezpieczenia, ustalenie wysokości i wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego, rozwiązanie i odstąpienie od umowy ubezpieczenia jak również różnego rodzaju załączniki.

W wielkim skrócie pokazałem wam jakie podstawowe informacje zawierają ogólne warunki ubezpieczenia. Czy warto je czytać przed zawarciem ubezpieczenia? Osądźcie sami.


Zasięg: Pisz, Mrągowo, Giżycko, Kętrzyn, Biskupiec, Orzysz i okolice.