Daniel Murach

Ubezpieczenia

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycja

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

O tym, jak bardzo może Ci się przydać ubezpieczenie na życie czy zdrowie świadczą statystyki.

O tym, jak bardzo może Ci się przydać ubezpieczenie na życie czy zdrowie świadczą statystyki.

Każdego dnia w Polsce umiera ponad 10 000 osób. Z czego

 • około 5000 osób dziennie z powodu choroby układu krążenia,
 • ponad 2500 osób dziennie w związku z chorobą nowotworową,
 • około 1000 osób dziennie z powodu chorób układu oddechowego i trawiennego,
 • pozostałe osoby z przyczyn zewnętrznych - głównie urazy, zwłaszcza wynikające z wypadków komunikacyjnych czy zatruć.

Statystyczna Polka żyje 80 lat, Polak 71 lat. Najwcześniej umierają mieszkańcy małych miast (poniżej 5000 mieszkańców). Najdłużej żyją mieszkańcy dużych miast, z wyjątkiem Łodzi.

Za „rocznik demograficzny“. GUS 2010

Przyczyny Śmierci Polaków

 • 45,6% - choroby układu krążenia,
 • 24,8% - choroby nowotworowe,
 • 9,4% - choroby układu oddechowego i trawiennego,
 • 6,8% - przyczyny zewnętrzne,
 • 13,4% - inne.

Za „Sytuacja zdrowotna ludności Polski“, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, PZH, dane z 2008 r.

Niebezpieczeństwa wypadków

 • Co roku dochodzi do 50 tysięcy wypadków drogowych, gdzie w wyniku czego ponad 60 tysięcy osób zostaje rannych. Zdecydowana większość poszkodowanych w wypadkach w Polsce to osoby w wieku 20-29 lat. W co 10 wypadku ginie co najmniej 1 osoba, w co trzecim biorą udział piesi.

Dane z KGP, dotyczą 2008 r.

 • Co roku ponad 100 tysięcy osób ulega wypadkom przy pracy. Niestety liczba tego rodzaju wypadków, w tym śmiertelnych, w ostatnich latach wzrasta.

Źródło: www.portalbhp.pl

W jakich branżach najczęściej zdarzają się wypadki przy pracy:

przetwórstwo przemysłowe 41 918
handel i naprawy 11 872
budownictwo 9 835
ochrona zdrowia i pomoc społeczna 7 578
transport, gospodarka magazynował, łączność 6 745
obsługa nieruchomości i firm 6 019
edukacja 4 289

Dane za: „Wypadki przy pracy w 2008 r.“. GUS; www.portalbhp.pl

 • Co roku u blisko 60 tysięcy osób stwierdza się niepełnosprawność uprawniającą do pobierania świadczenia rentowego z ZUS-u z tytułu niezdolności do pracy. Główne przyczyny to: choroby układu krążenia, nowotwory i choroby układu kostno-stawowego.
 • Co minutę do szpitala trafia 14 osób i spędza tam przeciętnie 7 dni.

Za: „Sytuacja zdrowotna ludności Polski“, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, PZH, dane z 2006 r.

I na koniec:

 • Ponad 1,5 miliona Polaków wie, że choruje na cukrzycę.

Dostępność: Mrągowo, Giżycko, Orzysz, Pisz, Kętrzyn, Biskupiec i okolice.