Daniel Murach

Ubezpieczenia

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycja

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

Czy zawierając jedno ubezpieczenie razem z partnerem jest korzystniejsze, aniżeli byśmy posiadali dwa osobne ubezpieczenia?

Czy zawierając jedno ubezpieczenie razem z partnerem jest korzystniejsze, aniżeli byśmy posiadali dwa osobne ubezpieczenia?

Zawierając ubezpieczenie wspólnie z partnerem, musimy pamiętać, żę w takiej polisie partner będzie dodatkowo doubezpieczony do umowy głównej ubezpieczenia. Co to oznacza?

Oznacza to żę będzie jedno ubezpieczenie główne oraz powiązane z nim ubezpieczenie partnera. Jeżeli ubezpieczony główny umrze wtedy umowa ubezpieczenia partnera rozwiązuje się i partner od tego momentu nie będzie już posiadał ubezpieczenia.

Dlatego podejmując decyzję, muszą Państwo o tym fakcie pamiętać.

Należy zwrócić również uwagę jaki jest termin odpowiedzialności towarzystwa ubezpieceniowego w takiej umowie.

Czy jest to umowa bezterminowa i działa, aż do wypłaty świadczenia tzn. śmierci?

Czy może jest to umowa terminowa, która wygasa dla obojga osób po np. 20 latach?

Czy to jest umowa ubezpieczeniowa mieszana, gdzie jedna z osób ma ubezpieczenie bezterminowe a druga terminowe?

Czy skłądka będzie stała przez cały okres udzielonej ochrony ubezpieczenia, czy może będzie wzrastać?

Jeżeli będą mieli Państwo umowę ubezpieczenia terminową, należy zwrócić uwagę jaki będzie koszt ubezpieczenia, jeżeli zdecydują się Państwo przedłużyć umowę.

Często bywa tak, że umowy teminowe są na początku atrakcyjne, gdyż prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego jest mniejsze, natomiast, gdy decydujemy się przedłużyć ubezpieczenie, wtedy to na nowo jest brany pod uwagę wiek, zdrowie  oraz na nowo jest wypełniana ankieta medyczna.

Takie ubezpieczenie może być nawet kilkakrotnie droższe niż wcześniesze lub może wogóle być nie przyznane.