Daniel Murach

Ubezpieczenia

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycja

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

Jeśli nie mam Aktu Własności mieszkania, a meldunek mam stały od urodzenia czyli mieszkam wraz z rodziną to czy mogę ubezpieczyć to mieszkanie?

Jeśli nie mam Aktu Własności mieszkania, a meldunek mam stały od urodzenia czyli mieszkam wraz z rodziną to czy mogę ubezpieczyć to mieszkanie?

Ubezpieczającym mieszkanie lub dom może być osoba, która nie jest właścicielem domu.

Ubezpieczonym, czyli osobą uprawnioną do otrzymania odszkodowania, zgodnie z OWU, może być tylko osoba będąca właścicielem lub współwłaścicelem mieszkania lub domu albo jedną z osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, prawo do korzystania na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego z ubezpieczonego mienia.