Daniel Murach

Ubezpieczenia

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycja

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

Karencja w ubezpieczeniach to okres w ciągu, którego świadczenie nie będzie wypłacone.

Karencja w ubezpieczeniach to okres w ciągu, którego świadczenie nie będzie wypłacone.

Karencje w ubezpieczeniach

Karencje w ubezpieczeniu na życieJeżeli posiadasz ubezpieczenie na zdrowie mam tu na myśli np:

  • poważne zachorowania (ciężkie choroby takie jak rak, zawał),
  • na zdrowie (wszystkie choroby, zachorowania i pobyty w szpitalu związane z tymi chorobami).

Takie ubezpieczenia zawsze posiadały, posiadają i będą posiadać karencje (okres w ciągu, którego świadczenie nie będzie wypłacone). Jest to spowodowane faktem iż ubezpieczamy się na wypadek tych chorób a nie dlatego, że za tydzień idziemy do szpitala. Jest to zazwyczaj okres 3 miesięcy, ale towarzystwa ubezpieczeniowe indywidualnie ustalają okres karencji, na podstawie statystyk itp.

Pamiętaj, że w ubezpieczeniach zdrowotnych ochrona jest udzielana na okres 1 roku, gdzie jest automatycznie przedłużana, aż do osiągnięcia np. 65 lat, gdzie zostaje rozwiązana.

Górna granica ochrony zmienia się  i jest różna w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Często za górną granicę ochrony  przyjmuję się wiek przejścia na emeryturę.