Daniel Murach

Ubezpieczenia

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycja

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

Inwestycje żeby były sensowne powinny trwać kilka, a najlepiej minimum kilkanaście lat. A jak to jest u nas?

Inwestycje żeby były sensowne powinny trwać kilka, a najlepiej minimum kilkanaście lat. A jak to jest u nas?

Co to są inwestycje? Są to odkładane wolne środki pieniężne, które rodziny lub firmy oszczędzają w różny sposób, by w przyszłości wyciągnąć pieniądze wraz z zyskiem.

Inwestować powinniśmy, ale każdy z nas robić powinien to w inny sposób. Możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych jest mnóstwo. najpopularniejszą formą inwestowania są rynki finansowe min: lokaty, polisy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, giełda i akcje, obligacje i wiele innych instrumentów finansowych.

Możemy również inwestować pieniądze w firmę, w ziemię, domy, mieszkania, surowce (złoto).

Inwestując pieniądze musimy brać pod uwagę: Jak długi będzie okres inwestycji? Jaką mamy skłonność do podjęcia ryzyka? Czy będziemy odkładać pieniądze systematycznie? Jaką płynność finansową ma mieć nasza inwestycja? Jaką stopę zwrotu z inwestycji oczekujemy?

To tylko kilka podstawowych informacji o inwestowaniu.

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację rynków finansowych, optymistyczny zysk z inwestycji to zysk w granicach 5-6% rocznie.

Dlatego jeżeli kiedykolwiek będziesz miał spotkanie z doradcą pamiętaj o tym by zapytać go, jaką prognozę procentową zysku z inwestycji przyjął do wyliczeń.

Takie pytanie jest obowiązkowe przy spotkaniu z doradcą, by mieć pełen obraz sytuacji, gdyż inaczej będzie wyglądał zysk i ilustracja przy 6% zysku rocznie, a inaczej będzie wyglądał zysk i ilustracja przy 15% (15% zysku rocznie jest mało prawdopodobne).

Jedna składka a całkiem różne wyliczenia- gdzie jedno wyliczenie jest prawdopodobne a drugie raczej nie.

Kontakt kliknij tutaj.