Daniel Murach

Ubezpieczenia

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycja

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie, które w warunkach zawiera śmierć w nieszczęśliwym wypadku to musisz pamiętać, że takie ubezpieczenie jest ubezpieczeniem terminowym zawieranym najczęściej na rok.

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie, które w warunkach zawiera śmierć w nieszczęśliwym wypadku to musisz pamiętać, że takie ubezpieczenie jest ubezpieczeniem terminowym zawieranym najczęściej na rok, które jest automatycznie przedłużane aż do określonego wieku np. 65 lat. Po osiągnięciu tego wieku umowa jest rozwiązywana.

W ubezpieczeniu od śmierci w nieszczęśliwym wypadku brany jest pod uwagę zawód wykonywany, gdzie składka nie zmienia się wraz z wiekiem, natomiast zmienia się wraz ze zmianą zawodu.

  • Dlatego pamiętaj, że jeśli zmieniasz zawód to musisz o tym fakcie powiadomić ubezpieczyciela, bo w innym razie świadczenie może być nie wypłacone lub wypłacone w części.
  • Składka za ubezpieczenie może zostać obniżona, jeżeli zmieniłeś zawód na mniej ryzykowny np. byłeś mechanikiem samochodowym, kierowcą a teraz jesteś sprzedawcą, handlowcem.
  • Składka za ubezpieczenie może zostać zwiększona, jeżeli zmieniłeś zawód na bardziej ryzykowny.

Skontaktuj się z naszym doradcą, dowiedz się więcej - kliknij tutaj.