Daniel Murach

Ubezpieczenia

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycja

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

Warto zabezpieczyć się na przyszłość, wykupując ubezpieczenie dotyczące sukcesji firmy.

Wielu przedsiębiorców nie myśli o tym, co stanie się z firmą po śmierci właściciela, gdyż nikt nie dopuszcza do siebie myśli, że śmierć nastąpi. Warto jednak, zabezpieczyć się na przyszłość, wykupując dedykowane takim sytuacjom ubezpieczenie.

Co dzieje się w przypadku śmierci przedsiębiorcy, który nie miał uregulowanej sprawy sukcesji firmy? Jeśli jest to jednoosobowa działalność, z reguły firma kończy istnienie, a rodzina zostaje ze zobowiązaniami firmy prowadzonej przez zmarłego z rodziny. Jeszcze gorzej jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z dwuosobową spółką cywilną. Wtedy po śmierci jednego z właścicieli, jego spadkobiercy muszą opłacić zobowiązania wobec wierzycieli, ale także spłacić drugiego ze wspólników.

W tym przypadku, polisa związana z sukcesją firmy (następstwo prawne — wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw lub w część praw i obowiązków) może pomóc wszystkim zainteresowanym – spadkobiercom i wierzycielom.