Manager Zespołu

Sprzedaży

Życie i zdrowie - Majątek - Firma - Inwestycje

Zostaw kontakt
Szybki kontakt
*
*
*

Majątek

Pożar, powódź, wichura czy gradobicie…? W jednej chwili każdy z nas może stracić dach nad głową i cały dorobek swojego życia.

Kompleksowe ubezpieczenie które może obejmować pożar i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, zalanie assistance oraz wiele innych zdarzeń.

Obowiązkowe ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej to wymagany standard w przypadku posiadania pojazdu.