Kredyt hipoteczny to zobowiązanie o dużej wysokości. Banki chcą zmniejszyć ryzyko udzielenia takiego kredytu. Potrzebują więc większych zabezpieczeń niż w tradycyjnym kredycie gotówkowym. Jednym z takich zabezpieczeń może być ubezpieczenie kredytu. Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu kredytu hipotecznego? Wszystkiego dowiesz się z tego tekstu.

Czym jest ubezpieczenie kredytu?

Sytuacja finansowa kredytobiorcy może zmieniać się w trakcie spłaty kredytu hipotecznego. Problemy finansowe związane na przykład z utratą pracy mogą mieć wpływ na terminowość spłaty kredytu. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to narzędzie służące do ochrony kredytobiorcy podczas wystąpienia trudnej sytuacji życiowej. Ubezpieczyciel może w takich okolicznościach spłacić część rat za kredytobiorcę.

Jakie wyróżniamy rodzaje ubezpieczenia?

Wyróżniamy kilka najpopularniejszych rodzajów ubezpieczenia kredytu hipotecznego.
• Ubezpieczenie pomostowe. Jest to przejściowe ubezpieczenie. Bank wymaga takiego ubezpieczenia do momentu ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
• Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Stosowane jest w przypadku, w którym kredytobiorca nie może wnieść wkładu własnego w standardowej wysokości wynoszącej 20% wartości kredytu.
• Ubezpieczenie od śmierci kredytobiorcy. W tej formule ubezpieczyciel spłaca brakującą część kredytu do wysokości sumy gwarantowanej.
• Ubezpieczenie od utraty pracy. Ubezpieczyciel spłaca raty do momentu ustabilizowania się sytuacji zawodowej kredytobiorcy.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Wariant pomostowy to wymagane ubezpieczenie przez bank. Z formalnego punktu widzenia nie jest wymagane jednak posiadanie ubezpieczenia od nieszczęśliwych sytuacji życiowych. W praktyce takie ubezpieczenie pozwala na wynegocjowanie lepszych warunków kredytu. Posiadanie ubezpieczenia może wpłynąć na obniżenie wymaganego wkładu własnego z poziomu 20% do 10%. Bank może również zaoferować posiadaczowi ubezpieczenia obniżenie prowizji.

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Opcja ubezpieczenia od kredytu hipotecznego może zostać zaoferowana przez bank w trakcie negocjowania warunków umowy. Ubezpieczenie można wykupić również w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie narzędzie. Jak dobrze się ubezpieczyć? Pierwszym krokiem jest zdiagnozowanie potrzeb kredytobiorcy. Warto pamiętać, że ubezpieczenie może być niedostępne dla osób w podeszłym wieku i o złym stanie zdrowia. Po określeniu swoich potrzeb pozostaje porównanie wysokości składki wybranego ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.